Co robimy?

Lubuskie Biuro Koncertowe zajmuje się organizacją i obsługą koncertów oraz innych imprez muzycznych. Zakres działalności Biura obejmuje różne rodzaje muzyki (klasyka, jazz, muzyka ludowa, muzyka rozrywkowa), a także rozmaite formy prezentacji (koncerty kameralne, recitale, cykle koncertowe, festiwale muzyki kameralnej, koncerty plenerowe, koncerty okolicznościowe z okazji konferencji, targów, wernisaży, absolutoriów, promocji wydawnictw itp.).

  • Przy Lubuskim Biurze Koncertowym działają: zespół kameralny Quodlibet Orchestra wykonujący repertuar od XVIII wieku do współczesności (klasyka, operetka, musical, muzyka filmowa, muzyka popularna), Trio Stroikowe Arundo oraz zespół jazzu tradycyjnego Dixieland Orchestra.
  • Prowadzimy cykliczne koncerty edukacyjne dla dzieci (W Krainie Pani Muzyki)
    i młodzieży (Akademia Melomana).
  • Byliśmy pomysłodawcami i - wraz z Centrum Informacji i Promocji Uniwersytetu Zielonogórskiego - jesteśmy organizatorami cyklicznych Uniwersyteckich Koncertów Kameralnych ARS LONGA na Uniwersytecie Zielonogórskim.
  • Organizujemy recitale, koncerty kameralne i cykle koncertowe o charakterze tematycznym i okolicznościowym.
  • Organizujemy wykłady, prelekcje i pogadanki o muzyce, zajmujemy się prowadzeniem koncertów.
  • Przygotowujemy i redagujemy wydawnictwa, materiały promocyjne i okolicznościowe dotyczące muzyki.
  • Współpracujemy z jednostkami samorządowymi - m.in. stała współpraca z gminami Lubrza i Świdnica.
  • Współpracujemy jako jurorzy z Festiwalem Muzyki Religijnej w Świętnie (od roku 1998).
  • Współpracujemy z Uniwersytetami Trzeciego Wieku w Zielonej Górze, Gorzowie Wlkp. i Głogowie.
  • Wydajemy własny periodyk - Biuletyn Lubuskiego Biura Koncertowego Orfeusz.
  • Zapewnimy dobrą i odpowiednią muzykę na każdą okazję.