O zespole

Zespół kameralny Quodlibet Orchestra działa od roku 1998 przy Lubuskim Biurze Koncertowym. Odwołuje się on do najlepszych tradycji dawnego kameralnego muzykowania. Posiada więc w repertuarze wyrafinowaną klasykę, ale także utwory rozrywkowe i popularne.

Quodlibet Orchestra zgodnie ze swą nazwą (łac. quodlibet - co kto lubi, co się podoba; od XVI do XVIII wieku oznaczało kompozycję opartą na zestawieniu znanych utworów) wykonuje w kameralnych transkrypcjach arcydzieła muzyki klasycznej od wieku XVIII do współczesności, które zyskały szczególne uznanie i popularność wśród muzyków
i melomanów (m.in. utwory Bacha, Mozarta, Brahmsa, Czajkowskiego, Chaczaturiana). Quodlibet Orchestra wykonuje także kompozycje muzyki rozrywkowej i popularnej różnych epok, stylów i gatunków: od serenad Mozarta przez walce i polki rodziny Straussów, Tańce węgierskie Brahmsa po fragmenty z operetek (Straussa, Kalmana, Offenbacha, Lehara). Zespół włącza do swego repertuaru także różnorodną muzykę XX wieku: ragtime'y S. Joplina, kompozycje G. Gershwina, tematy z musicali (Porter, Bock, Loewe, Bernstein), muzykę filmową (Mancini, Lai, Chaplin, Kilar), kompozycje zespołu The Beatles i inne.

Szczególnie efektownie, ze względu na charakter brzmienia i rodzaj prezentowanego repertuaru, Quodlibet Orchestra prezentuje się w stylowych wnętrzach obiektów zabytkowych, w pałacach, dworach, zamkach i kościołach.