Założenia programowe

Założenia programowe naszych koncertów edukacyjnych obejmują:

 • zainteresowanie dzieci światem dźwięku i jego pięknem
 • zapoznawanie z różnymi rodzajami muzyki (klasyka, jazz, muzyka ludowa, rozrywkowa, rockowa)
 • bezpośredniość odbioru muzyki - przedstawianie muzyki jedynie w żywej, koncertowej formie
 • uzupełnienie koncertu integralnie związanym z nim odpowiednim komentarzem wprowadzającym w problematykę wykonywanej muzyki
 • zróżnicowanie form prezentowanej muzyki (koncert kameralny, audycja, bajka muzyczna, formy parateatralne)
 • cykliczność spotkań umożliwiająca przedstawienie względnie szerokiego zakresu zagadnień
 • przedstawianie różnych elementów kultury muzycznej (sylwetki kompozytorów, epoki
  i style muzyczne, zagadnienia estetycznomuzyczne, formy i gatunki muzyczne, instrumentarium muzyczne, wybitni soliści i zespoły)
 • prezentowanie twórczości muzycznej trwale wpisanej w tradycje kultury muzycznej (przede wszystkim polskiej i europejskiej)
 • sięganie do różnych stylów i konwencji współczesnej kultury muzycznej
 • współpraca z profesjonalnymi muzykami-solistami, zespołami muzycznymi i prelegentami