O biuletynie

Biuletyn Lubuskiego Biura Koncertowego Orfeusz istnieje od 1999 roku. Ukazuje się nieregularnie cztery razy w sezonie (od września do czerwca), jest periodykiem bezpłatnym, wydawanym w zmiennym nakładzie (od 600-900 egzemplarzy). Biuletyn LBK Orfeusz jest zarejestrowany w międzynarodowym systemie informacji o wydawnictwach ciągłych pod numerem ISSN 1508-9533. Biuletyn zawiera informacje o działalności LBK, a także artykuły, wspomnienia, wywiady, felietony, sprawozdania i refleksje dotyczące rozmaitych aspektów przeszłej i zwłaszcza współczesnej kultury muzycznej.
Redaktorem Orfeusza jest Rafał Ciesielski. Z Biuletynem stale współpracują: Elżbieta Kusz, Michał Żmijewski.