Wykłady, prelekcje

Oprócz działalności koncertowej realizujemy:

- otwarte wykłady i cykle wykładów o muzyce i kulturze muzycznej

- prelekcje i pogadanki o muzyce

- ad. Bogumiła Tarasiewicz i dr Rafał Ciesielski jako pracownicy naukowo-dydaktyczni
w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego prowadzą wykłady
i zajęcia z zakresu muzykologii, teorii muzyki, estetyki muzycznej, publicystyki muzycznej, marketingu w dziedzinie muzyki, folkloru muzycznego oraz teoretyczne i praktyczne zajęcia z zakresu wokalistyki (śpiewu oraz emisji i rehabilitacji głosu).

- Elżbieta Kusz prowadzi cykliczne wykłady o muzyce dla słuchaczy Zielonogórskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku.