Nasze koncerty edukacyjne prowadzą prelegenci posiadający specjalistyczne przygotowanie muzykologiczne lub muzyczne, w wielu przypadkach posiadający wieloletnią praktykę w szkolnictwie muzycznym (podstawowym, średnim i wyższym) lub w zakresie powszechnej edukacji muzycznej, a także mający dobry kontakt z dziećmi i młodzieżą.

Koncerty prowadzą: