Idea

Lubuskie Biuro Koncertowe specjalizuje się w cyklicznych, muzycznych spotkaniach edukacyjnych dla dzieci i młodzieży. Prowadzimy w tym zakresie bardzo szeroką działalność (np. w sezonie 2004/2005 organizowaliśmy około 350 tego typu koncertów miesięcznie). U podstaw naszych działań leży przekonanie o znaczeniu muzyki
w wychowaniu i edukacji młodego człowieka. Wobec zmniejszania liczby godzin muzyki
w szkołach i całkowitej niewydolności powszechnej edukacji muzycznej w Polsce, staramy się ukazać barwny świat sztuki dźwięku, przedstawić wybrane elementy kultury muzycznej w artystycznie wiarygodnej i interesującej formie oraz zainspirować młodych melomanów do podejmowania własnych muzycznych poszukiwań.

Chcemy umożliwić młodemu słuchaczowi wgląd w podstawowe zagadnienia z dziedziny muzyki, by jako dojrzały meloman mógł sam dokonywać świadomych estetyczno-muzycznych wyborów.