Zaproszenie do współpracy

Biuletyn Lubuskiego Biura Koncertowego Orfeusz jest informatorem o poczynaniach Biura, a zarazem stanowi forum wyrażania i wymiany myśli między odbiorcami naszych działań
a Redakcją i Dyrekcją Biura. Otwarci jesteśmy na wszelkie głosy i refleksje tyczące nie tylko naszych propozycji artystycznych, ale także tych faktów i procesów, które wpisane są
w fenomen współczesnej kultury muzycznej bądź w jakikolwiek sposób wiążą się z dziedziną muzyki.

Zapraszamy do współpracy wszystkich refleksyjnie odbierających naszą rzeczywistość muzyczną.

Kontakt:
0 68 327 33 93
e-mail: lbk@lbk.pl