Rafał Ciesielski - szef programowy Lubuskiego Biura Koncertowego, muzykolog i klarnecista

Absolwent PSM II stopnia w Poznaniu w klasie klarnetu oraz muzykologii na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Stęszewskiego (1990). Ukończył także Studia Podyplomowe na kierunku Menedżer Kultury w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu (2003).

Już podczas studiów podjął aktywną działalność muzyczną: był członkiem (także jako solista) poznańskich orkiestr, z którymi odbył liczne tournees koncertowe (Czechy, Niemcy, Holandia, b. ZSRR), jako klarnecista współpracował z poznańską Pro Sinfoniką, był członkiem Chóru Kameralnego Collegium Cantorum, prowadził też autorskie programy muzyczne w Akademickim Radiu Winogrady.

Był nauczycielem w szkolnictwie muzycznym (PSM w Lesznie i Zielonej Górze), a w latach 1996-97 wizytatorem regionalnym szkolnictwa artystycznego w Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

Od 1990 roku jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. W roku 2002 uzyskał stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie muzykologii na UAM w Poznaniu na podstawie pracy o polskiej krytyce muzycznej Dwudziestolecia międzywojennego. Obecnie jest adiunktem w Instytucie Kultury i Sztuki Muzycznej Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Wygłaszał referaty na ogólnopolskich konferencjach naukowych (m.in. Muzyka i filozofia, Bydgoszcz 1991; Edukacja kulturalna w życiu człowieka, Kalisz 1997; Edukacja artystyczna dzieci i młodzieży, Zielona Góra 2001; Filozofia muzyki, Kraków 2002; III Forum Edukacyjne, Lublin 2002; Teatr Moniuszki, Poznań 2002), opublikował artykuły naukowe dotyczące m.in. muzyki w tradycyjnej terapii afrykańskiej, krytyki muzycznej oraz edukacji estetycznej.

dalej