Misja firmy

Lubuskie Biuro Koncertowe powstało w 1998 roku. Doświadczenie zdobywaliśmy m.in. działając w latach osiemdziesiątych w Pro Sinfonice przy Filharmonii Poznańskiej oraz
w latach dziewięćdziesiątych inicjując i kierując Filharmonią Młodych w Filharmonii Zielonogórskiej.
Głównym obszarem aktywności LBK były początkowo koncerty edukacyjne dla dzieci
i młodzieży. Jednocześnie przy Biurze rozpoczął działalność zespół kameralny Quodlibet Orchestra. Stopniowo zakres działalności Biura poszerzał się o inne formy.
U podstaw działalności Lubuskiego Biura Koncertowego leży przekonanie o wadze muzyki w kształtowaniu osobowości i horyzontu poznawczego człowieka, ale także pojmowanie muzyki jako źródła przyjemności i relaksu.

W misji Lubuskiego Biura Koncertowego mieści się zatem:
- ukazywanie wartościowych i interesujących rodzajów i nurtów muzyki
- przedstawienie propozycji artystycznych alternatywnych wobec muzycznej pop-kultury
- rozwijanie wrażliwości i wyobraźni dźwiękowej oraz kształtowanie świadomej percepcji muzyki.