Biuro

Lubuskie Biuro Koncertowe tworzą:

Bogumiła Tarasiewicz - dyrektor i szef artystyczny, śpiewaczka i muzykolog
tel. 0 68 321 51 10
0 603 922 533
e-mail: btarasiewicz@lbk.pl

Rafał Ciesielski - szef programowy, muzykolog i klarnecista
tel. 0 68 327 33 93
0 605 270 380
e-mail: rciesielski@lbk.pl

Ewa Barylska - Leszczewicz - specjalista do spraw organizacji kultury
tel. 0 68 327 33 93
0 502 34 34 00
e-mail: ebarylska@lbk.pl